dijous, 24 de setembre de 2020

ASSEMBLEA GENERAL

 D'acord amb el que disposa l'article 8è dels Estatuts del Club Natació Viladecans i en compliment de l'acord pres pel Consell Directiu,us convoco a la propera Assemblea General Ordinària del Club Natació Viladecans.

          Dia : 8 d'octubre de 2020

          Hora : 18.00h 

 Link per unir-se videoconferència   

ASAMBLEA GENERAL 

 

ORDRE DEL DIA 

1r   Lectura de l'acta de l'Assemblea anterior.

2n  Designació de 3 interventors per aprovar l'acta de la present Assemblea .

3è  Liquidació i aprovació,si escau, de l'exercici 2019.

4t   Lectura i aprovació ,si escau , del pressupost de l'exercici 2020.

5é  Informes de la Junta Directiva.

6è  Precs i preguntes Article 14.6 . La informació sobre les matèries objecte de l'assemblea o la junta general ha de posar-se a la disposició dels socis al domicili del Club com a mínim ,durant els 10 dies naturals anteriors al de la realització de l'assemblea.CONVOCATÒRIA

LLISTAT SOCIS 1

LLISTAT SOCIS 2

COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2019

PRESSUPOST 2020Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada